نشر: آنتیفا- اسلو

سال: ۱۳۹۲

نویسنده اصلی: الکساندر بلوک – روسیه

زبان: ترجمه شده به فارسی توسط پویا عزیزی

تعداد صفحه: ۵۸

 

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here