مثل فیلسوفی افسرده

بهاره رضایی - پويا عزيزي از جمله نام هايي ست كه به روايت تارخ شناسنامه اش بايد او را در زمره ي شاعران نوظهور در ابتداي دهه ي هشتاد برشماريم ، اما نام او...

بر وفق قانون ِ خاص ِ خویش 

مهرنوش قربانعلی- ذهن و زبان ِ غنایی وقتی سمت و سویی خلاق می گیرد و به تعبیری وقتی عشق خلاق است ، هیچ تخریبی را نمی تواند تاب بیاورد ، زیرا که تخریب در...

شعرهایی که از ریش‌تراش شخصی‌ترند

نیم نگاهی به مجموعه شعر تُهی پویا عزیزی سهراب رحیمی- هر معلولی نیاز به علت دارد.این از مسلمات فلسفه وعلم کلام است. شعر هم یک موجود است. مانند سایر پدیده ها. روزی "نبوده"، "بود" شده. از...